手册

手册 Samsung - GT-P5200, SM-T211, SCH-I959, GT-I9502, GT-I9500, GT-S7898, GT-I9082I, GT-I8558, GT-I9508, GT-I8552, SM-T210, SCH-I869, SCH-P709

上一页 下一页
background image

Čeština

110

Se SIM kartami, paměťovými kartami nebo kabely manipulujte

opatrně.

• Při vkládání karty nebo připojování kabelu do zařízení se ujistěte, že je karta

vložena nebo je kabel připojen na správné straně.

• Nevyndávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim

přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.

• Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem

z jiných zařízení.

• Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud

je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

• Vkládání karty nebo připojování kabelu silou nebo nesprávným způsobem

může vést k poškození víceúčelového konektoru nebo jiných částí zařízení.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb.

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení

možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých

oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Chraňte vaše osobní data a zabraňte úniku nebo zneužití citlivých

informací.

• Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost

Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.

• Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto

způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.

• Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. Pozornost

věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo

významnému množství osobních údajů.

• Své účty pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k neoprávněnému nebo

podezřelému použití. Objevíte-li známku zneužití osobních informací,

kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny

informací o účtu.

• V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z

důvodu ochrany svých osobních údajů.

• Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů a zabezpečte zařízení

pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo kódu PIN.

Nešiřte materiál chráněný autorským právem.

Materiály chráněné autorskými právy nesmíte distribuovat bez souhlasu

majitelů obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není

odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu

chráněného autorským právem.

上一页 下一页
 

© 2012–2019, pdfshouce.com
版权所有。